dla Rozwoju Mazowsza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Działanie 1.5 – Rozwój przedsiębiorczości Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności na arenie międzynarodowej firmy Flexmar dzięki inwestycji w nowatorską proekologiczną technologię produkcji matryc fotopolimerowych Beneficjent: MAREK BIEDRZYCKI FLEXMAR, 07-410 Ostrołęka

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest rozwój działalności poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji. W ramach projektu zostanie zakupiony i uruchomiony system laserowej produkcji fotopolimerowych matryc fleksograficznych z rastrami w technologii HD następnie zostaną wykonane prace badawczo-rozwojowe. Innowacyjna linia produkcyjna umożliwi wprowadzenie do oferty nowych i znacząco ulepszonych produktów w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie projektu:

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu